Ε.Δ.Ο.Π.Α. ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επικεφαλής - Ομαδάρχες

Η διοίκηση της ΕΔΟΠΑ ασκείτε από τον επικεφαλή ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΕΚ , σύμφωνα με κριτήρια που θεσπίζει το Δ.Σ. και ορίζονται στον Εσωτερικό κανονισμό  11Β -1 2012 ΙΙΙ "Περί λειτουργίας  ΕΔΟΠΑ" .

Η ΕΔΟΠΑ ανάλογα με το αντικείμενο της χωρίζετε σε Ομάδες οι οποίες διοικούνται από Ομαδάρχες που ορίζονται από τον Επικεφαλή.

Ράπτης Βασίλειος

Ράπτης Βασίλειος

Επικεφαλής Ειδικής Διασωστικής Ομάδας Πολλαπλών Αποστολών

Κοτσαρίνης Αθανάσιος

Κοτσαρίνης Αθανάσιος

Ομαδάρχης Ομάδας Μαζικών Καταστροφών

Βάγιας Νικόλαος

Βάγιας Νικόλαος

Ομαδάρχης Ομάδας Ορεινής Διάσωσης

Διγώνης Νικόλαος

Διγώνης Νικόλαος

Ομαδάρχης Ομάδας Υγρού Στοιχείου

Ρίζος Ελευθέριος

Ρίζος Ελευθέριος

Ομαδάρχης Ομάδας Δασοπροστασίας Δασοπυρόσβεσης

Μακρής Νικόλαος

Μακρής Νικόλαος

Ομαδάρχης Ομάδας Α΄ Βοηθειών