Διοικητικό Συμβούλιο

Την διοίκηση της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας ασκεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια μετά από εκλογές που γίνονται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΛΕΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα την εθελοντική Οργάνωση σύμφωνα με το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς της ΛΕΚ.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ              :  Ράπτης Βασίλειος

Α' ΑΝΤ/ΔΡΟΣ            :  Ρίζος Βασίλειος

Β΄ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ           :  Ρίζος Ελευθέριος

Γ. Γραμματέας           :  Κοτσαρίνης Αθανάσιος

Ταμίας                       :  Νάκκας Γεώργιος

Μέλος                        :  Μπέλλος Βασίλειος

Μέλος                        :  Διγώνης Νικόλαος

Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας