Φωτιά σε Σμυρτούλα και Καστροσυκιά

Σε δύο ακόμη φωτιές, την ίδια μέρα μεταβαίνει η ΛΕΚ/ ΕΔΟΠΑ : στην περιοχή της Σμυρτούλα και της Καστροσυκιάς . Οκταμελής ομάδα της ΛΕΚ μεταβαίνει προς την φωτιά στη Σμυρτούλα. Καθοδόν ενημερώνεται από τον Διοικητή της Π.Υ. Πρέβεζας να μεταβεί στην Καστροσυκιά όπου υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Η Ομάδα στην Καστροσυκιά τίθεται στην διάθεση του υποδιοικητή της Π.Υ. Πρέβεζας . ..

Φωτιά σε Σμυρτούλα και Καστροσυκιά
Φωτιά σε Σμυρτούλα και Καστροσυκιά
Φωτιά σε Σμυρτούλα και Καστροσυκιά

1/4