Συνδρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς στην Θέση "Λογγίδια"

Σε συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην θέση Λογγίδια κλήθηκε η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας στις 17 Ιουλίου 2016.Η ΛΕΚ συμμετείχε με πενταμελές ομάδα εθελοντών και το πυροσβεστικό όχημα.. Η Ομάδα Δασοπυρόσβεσης - Δασοπροστασίας της ΛΕΚ βρίσκονταν ήδη σε επιφυλακή για αποστολή περιπόλου κατόπιν εντολής της Π.Υ. Πρέβεζας λόγω τις αυξημένης έντασης του αέρα...

Συνδρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς στην Θέση "Λογγίδια"
Συνδρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς στην Θέση "Λογγίδια"
Συνδρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς στην Θέση "Λογγίδια"

1/14