top of page

Χειμερινή διαβίωση στο καταφύγιο "ΑΕΤΩΝ"

Στα πλαίσια του προγράμματος εκπαί­δευσης της Ειδικής Διασωστικής Ομάδας Πολλαπλών Αποστολών της ΛΕΣΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ πραγματο­ποιήθηκε διανυκτέρευ­ση στο καταφύγιο "ΑΕ­ΤΩΝ" του ΕΟΣ Πρέβε­ζας στο Νομό Άρτας στις 16 και 17 Φεβρου­αρίου 2002. Σκοπός της εκπαί­δευσης που προέβλεπε άμεση μετεγκατάσταση της ΕΔΟΠΑ σε άγνωστο χώρο, ήταν η ταχεία με­τακίνηση της ΕΔΟΠΑ με όλο το σύνολο του ε­ξοπλισμού. Η ΕΔΟΠΑ αναχώρη­σε στις 17.00 το απόγευμα του Σαββάτου για το καταφύγιο "ΑΕ­ΤΩΝ" Μετά την άψιξη στην περιοχή πραγμα­τοποιήθηκε νυχτερινή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή. Σκοπός της ά­σκησης ήταν η εξοικείωση των μελών στην νυ­χτερινή έρευνα και τον προσανατολισμό, στην ομαδικότητα των μελών ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε ομάδες των δύο ή τριών ανθρώπων και να είναι σε θέ­ση να αναλαμβάνουν ε­ξειδικευμένες αποστο­λές έχοντας ελάχιστο χρόνο αντίδρασης και μικρη ανάγκη υποστή­ριξης, δίνοντας έτσι το πλεονέκτημα της γρήγο­ρης ανάπτυξης χωρίς ι­διαίτερες οδηγίες. Εγινε χρήση επικοι­νωνίας VHF - UHF και τονίστηκε η ανάγκη δη­μιουργίας δικτύου επι­κοινωνίας. Πρέπει να τονιστεί ότι στην εκπαίδευση πήρε μέρος για πρώτη φορά και ο ΑΡΗΣ, ένα εκπαιδευμένο σκυλί για έρευνα που ανήκει σε μέλος της ΕΔΟΠΑ και απέδειξε την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει σε περι­πτώσεις ορεινής έρευ­νας. Την Κυριακή 17 Φε­βρουαρίου 2002 πραγ­ματοποιήθηκαν μαθήμα­τα διέλευσης κεκλιμέ­νης γέφυρας, ορεινής διάσωσης και επιβίω­σης σε σκληρές συνθή­κες...

Χειμερινή διαβίωση στο καταφύγιο "ΑΕΤΩΝ"
Χειμερινή διαβίωση στο καταφύγιο "ΑΕΤΩΝ"
Χειμερινή διαβίωση στο καταφύγιο "ΑΕΤΩΝ"
Χειμερινή διαβίωση στο καταφύγιο "ΑΕΤΩΝ"
Χειμερινή διαβίωση στο καταφύγιο "ΑΕΤΩΝ"
Χειμερινή διαβίωση στο καταφύγιο "ΑΕΤΩΝ"
bottom of page