ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δεκτό έγινε το αίτημα της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας από το Πυροσβεστικό Σώμα για την δωρεάν παραχώρηση παλαιού πυροσβεστικού οχήματος για την ενίσχυση της ΛΕΚ στον τομέα της Δασοπυρόσβεσης - Δασοπροστασίας.. Στις 26 Μαρτίου 2018 έγινε η παραλαβή του πυροσβεστικού οχήματος το οποίο μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ν. ΒΑΓΙΑΣ - ΣΠ. ΖΗΚΙΔΗΣ Ο.Ε., 'οπου και ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής,

Ακολουθούν θεματικές ενέργειες και εργασίες μέσα από  τον φωτογραφικό φακό για την πορεία της ανακατασκευής:  

Παραλλαβή πυροσβεστικού οχήματος
Έναρξη επισκευών...
Εργασίες αφαίρεσης εξαρτημάτων
Προετοιμασία βαφής ..
Προετοιμασία βαφής ..
Αλλαγή ελαστικών
Προετοιμασία βαφής - Αστάρωμα
Καθάρισμα γυάλισμα εξαρτημάτων